Neděle, 4 června, 2023

Moje sestra mě celý život nenáviděla: Po letech jsem se dozvěděla kvůli komu a dnes se jí nedivím

S mojí sestrou vůbec nevycházím. Už dávno mě vyloučila ze svého života a já jsem až dnes pochopila, proč. Po letech mi vykřičela pravdu do očí a neposlouchalo se to snadno. Měla však ve všem pravdu.

Katka a Janka, dvě sestry, které dělily jen necelé dva roky, avšak nechovali se k sobě jako vlastní sestry, jednoduše tak jak by měly. Mladší Katka vyloučila starší Janku ze svého života již před pár lety a Janka se až dnes dozvěděla, proč si za to může sama.

Přítomnost mladší sestry mi byla na obtíž
Mladší Katka viděla ve své starší sestře Janke přirozený vzor odmala. Někoho, koho měla na počátku ráda, komu se chtěla podobat. Janka však byla starší sestra, kterou přítomnost té mladší rozčilovala: „Pamatuji se, že rodiče ji posílali se mnou úplně všude. Stále byla na mně nalepena. Nemohla jsem mluvit ani s kamarádkami o soukromých věcech, protože by to byla všechno vyprávěla rodičům. Velmi často jsem jí musela dělat i chůvu na úkor času, kdy jsem chtěla být s přítelkyněmi venku. Byla jsem však typické dospívající děcko, které mělo jiné zájmy než hlídat svou mladší sestru, „popisuje nám straší Janka, která Katku v té době pokládala pouze za přítěž. No až dnes si uvědomuje, že v důsledku toho, že chtěla soukromí, se k ní nepěkně chovala a odmítala ji. Dokonce si z ní dělala legraci ve společnosti svých přítelkyň, jak vzpomíná dál.

Opakovaně jsem sestru sklamávala
Katka jí však po letech u jejich rodičů na její naléhání nakonec vykřičela vše, co nasbírala za ty roky v sobě. Tak se Janke začali vybavit souvislosti, díky kterým pochopila, že je to především její chyba. „Katka byla odmala samotářka, introvert, já byla přesný opak. Stále chtěla být se mnou, ale já ji odmítala. Prý celé ty roky cítila, jakoby znamenaly její přítelkyně pro ni více než její vlastní sestra a to ji opakovaně sklamávalo, „popisuje tehdejší podrobnosti.

Nakonec se přestala snažit poutat mou pozornost
Uběhly roky, pak se stalo, že Janka odešla na vysokou školu, domov chodila sporadicky, sestře se neozývala. Když i byla doma, čas trávila pomimo domu, s dávnými přítelkyněmi, známými. Postupně Katka přešla z lítosti nad tím, jak to je, na lhostejnost. Obě si žili vlastními životy a Katka se po čase vzdala bojovat o pozornost starší sestry. „Prý pochopila, že nemá význam se snažit o mou pozornost, protože jsem viděla jen sebe. No pak jsem udělala něco, co jsem skutečně neměla a popravdě řečeno bych si nikdy nepomyslela, že to bude poslední hřebík, jak se říká. Pamatuji se, že Katka si našla přítele, který trávil u nás mnoho času. Já jsem chodila domů na víkendy a velmi se mi líbil. Byla jsem skutečně hloupá a chovala jsem se nerozumně, „přiznává se Janka.

Díky této věci mne však nenávidět
Katka jí vykřičela, že ji zraňovala svým chováním celé roky, ale nesnáší ji konkrétně za jednu jedinou nejvíce. Prý dobře viděla, jak s jejím tehdejším přítelem pokaždé okatě flirtovala, měla hloupé narážky, připomínky. Pro Janku to byla zábava, rozptýlení. „Jenže Katka, jak se přiznala, ho měla skutečně ráda. Pak jednoho dne z ničeho nic přišel a prý se s ní rozešel. Prý se mu líbí někdo jiný, ale více neřekl. Je pravda, že po jejich rozchodu se mi nějaký čas neustále ozýval. Toto jsem před sestrou zamlčela a raději jsem se sbalila, a chodila ze školy už mnohem méně často. Od té doby to šlo s námi dolů z kopce. Dnes vedeme životy na míle vzdálené jedna od druhé, především po citové stránce. Prakticky jedna o druhé nevíme mnoho, jen přes našich rodičů, „říká Janka, která si dnes plně uvědomuje, že co udělala, udělat neměla, že když měla být už dávno dospělá, chovala se velmi nerozumně. V dětství svou mladší sestru odmítala, v době dospívání i dospělosti její uštědřila další rány, díky kterým se Katka jako její sestra nikdy necítila. To jejich dovedlo tam, kde jsou nyní.

Related Posts

Comments

- Komerční sdělení -spot_img
spot_img